Service

 

บริการหลังการขาย

?????????????? บริษัท ยูเนี่ยนไทย ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด มีทีมงานที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น ทั้งนี้ทางทีมงานจะคอยติดตาม พร้อมเข้าทำการตรวจสอบหม้อแปลง ทุกๆ 6 เดือน ตลอด 3 ปี หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ทางบริษัทยังมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ใช้งานก่อน ระหว่างการซ่อม

บริการอื่นๆ

? บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
? บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ หม้อแปลงไฟฟ้า
? รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
? มีหน่วยบริการ กรณีหม้อแปลงมีปัญหาทางบริษัทฯมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ใช้ระหว่างการซ่อม

 
Copyright © 2023 บริษัท ยูเนี่ยนไทย ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด UNION TRANSFORMER CO.,LTD. - All Rights Reserved