การพันคอยล์แรงต่ำ

union-thai-transformer-proc

การพันคอยล์แรงสูง

union-thai-transformer-pr13

การตัดเหล็ก

union-thai-transformer-pro1

การเรียงเหล็ก

jj

การต่อสายเตรียมลงถัง

?union-thai-transformer-pro3

การทำตัวถัง

union-thai-transformer-pro4

union-thai-transformer-pro5

การทำสี

union-thai-transformer-pro6

การทำครีบเพื่อติดตัวถัง

union-thai-transformer-pro7

union-thai-transformer-pro8

การลงถัง

union-thai-transformer-pro9

การอบหม้อแปลงด้วยระบบสุญญากาศ

union-thai-transformer-pr10

เตรียมพร้อมขนส่ง

union-thai-transformer-pr11

union-thai-transformer-pr12

Copyright © 2023 บริษัท ยูเนี่ยนไทย ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด UNION TRANSFORMER CO.,LTD. - All Rights Reserved